اعلامیه مطبوعاتی در قسمت رفع تعلیق عضویت افغانستان در سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI)

 
افغانستان از سال ۲۰۱۰ میلادی بدینسو عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را دارا بوده و به أساس اجراات این کشور در طول سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ میلادی عضویت این کشور در سازمان متذکره تعلیق گردید. 
 
وزارت معادن و پترولیم بر علاوه تامین شفافیت و تزئید اصلاحات در تصدیهای استخراجی٬ بهبود روند اعطای قرارداد و جوازنامه های استخراجی٬ جلسات منظم گروپ چند جانبه (MSG) را با اشتراک کارمندان ارشد دولتی٬ اعضای جامعه مدنی و سکتور خصوصی تامین نموده و در تکمیل معیارهای پروسه دوم اعتباردهی EITI، پیشرفت‌های چشمگیر داشته است. 
 
افغانستان به اساس تصمیم امروز بورد سازمان متذکره، عضویت خویش را دوباره کسب نمود، که بر اساس آن سفارش شماره ۱۲.۵ تعهدات جینیوا نیز تکمیل گردید.
 
ما از تمامی شرکای سکتور صنایع استخراجی کشور اظهار سپاس نموده و این دستاورد بزرگ را به تمامی هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض مینمائیم.
 
 
برای اطلاعات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه کنید: