لایحه وظایف جدید و پروسیجر معیاری عملیاتی گروپ چندجانبه تصویب و اعضای اسبق این گروپ مورد تقدیر قرار گرفتند

 

جلسه معرفت و مشاوره گروپ جانبه تحت ریاست محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم برگزار گردید. جلسه مذکور بتاریخ 26 جنوری 2021 ، بروز سه شنبه در کابل سرینا دایر گردید که اعضای اسبق و جدید این گروپ اشتراک داشتند و هدف آن تصویب لایحه وظایف جدید و پروسیجر معیاری عملیاتی و تقدیر از اعضای اسبق این گروپ بود.

گروپ چندجانبه (MSG) متشکل از اعضای دولت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی میباشد و مسئولیت نظارت از سکتور صنایع استخراجی را به دوش دارد.

محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم ضمن خیرمقدم به اعضای جدید گروپ، گفت: من به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) از تمام اعضای اسبق گروپ جانبه که از سال ۲۰۱۷ الی 2020 عضویت این گروپ را داشتند، تشکری میکنم، زیرا با تلاش های خستگی ناپذیر ایشان، عضویت افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی از تعلیق برآمد.

وزیر معادن و پترولیم گفت: میخواهم از همکاران جامعه مدنی یکبار دیگر خواهش نمایم تا مشکلات انتخابات حوزه جامعه مدنی گروپ چند جانبه را مرفوع سازند. اگر مشکلات انتخابات به وقت و زمان معیین آن حل نگردد، واضح است که نتیجه آن بالای نمرات افغانستان در پروسه اعتباردهی سال آینده تاثیرات منفی بجا خواهد گذاشت.

در جریان جلسه، پریزنتیشن های متعدد درمورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI)،‌‌ ستندرد (EITI)، لایحه وظایف گروپ چند جانبه و پروسیجر عملیاتی ارائه گردید و اعضای گروپ لایحه وظایف جدید و پروسیجر عملیاتی را نیز تصویب نمودند.

 

در اخیر برنامه، بهمنظور تقدیر از کارکردهای اعضای قبلی گروپ چندجانبه، تقدیرنامه ها از سوی وزیر معادن و پترولیم برای آنان اعطاء گردید.