ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) جلسۀ شماره ۵۱ گروپ چند جانبه خویش را دایر نمود

 

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان یا AEITI بتاریخ ۴  می سال ۲۰۲۱ میلادی جلسۀ معیاری گروپ چند جانبه یا MSG خویش را در تالار کنفرانس موزیم وزارت معادن و پترولیم تحت ریاست جلالتمآب وزیر معادن و پترولیم محمد هارون چخانسوری دایر نمود.

محمد هارون چخانسوری : هدف گروپ چند جانبه باید حفظ عضویت افغانستان در سازمان بین

المللی شفافیت صنایع استخراجی باشد

۵۱  مین جلسه گروپ چندجانبه (MSG) به ریاست محترم محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر تأیید راپور هفتم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) ، سایر موضوعات مربوط به این گروپ مورد بحث قرار گرفت.

محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم ضمن خوش آمدید به اعضای گروپ، گفتند: هدف برگزاری این جلسه تایید به موقع راپور هفتم و نشر آن، سمع نظریات اعضای گروپ و تصمیم گیری براساس ارزیابی نظریات، می باشد.

 

وی افزود: "از گروپ های کاری مرتبط انتظار داریم تا به اسرع وقت روی فورم های EITI كه برای پروسه های اعتباردهی و گزارش های آینده لازم است، كار را آغاز كنند تا از تاخیر در پروسههای آینده جلوگیری شود.

در این جلسه درمورد نهایی سازی راپور هفتم، تهیه راپور هشتم، تکمیل فورم های مرتبط و معرفی اعضای بدل بحث صورت گرفت.

در پایان جلسه، محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم از اعضای گروپ برای مشارکت فعال شان تشکری کرد و پیشنهادات ذیل را ارائه نمودند:-

تامین شفافیت مسئولیت همه ماست و در این عرصه، همه اعضای گروپ باید مسئولیت خود را انجام دهند.

اعضای که در جلسات غیر حاضری میکنند، نام و مشخصات آنها نشر شود.

اعضای که در سه جلسه متواترغایب باشند، براساس شرایط و لایحه وظایف و روش عملیاتی، از گروپ اخراج شوند.

صورت حسابات مالی تصدی ها با وزرات مالیه بررسی گردد

هفته آینده اولین جلسه کمیته کاری (G1) برگزار شود تا اقدامات جدی برای نهایی سازی راپور هفتم تا پایان ماه جون سال ۲۰۲۱ صورت گیرد.