پنجاهمین جلسه گروپ چند جانبه MSG تدویر یافت

 

پنجاهمین جلسه گروپ چند جانبه تحت ریاست محمد عتیق ذکی معین پالیسی و تسهیل برنامه های استخراجی وزارت معادن و پترولیم، بروز سه شنبه – ۳۰ مارچ ۲۰۲۱ میلادی از ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در تالار موزیم وزارت معادن و پترولیم تدویر یافت.

در جریان این جلسه، راپور پیشرفت سالانه، پلان کار و پلان عمل، لایحه وظایف، پروسیجر عملیاتی و ستراتیژی ارتباطات و سایر موارد مربوط به گروپ چند جانبه بحث و گفتگو صورت گرفت.

محمد عتیق ذکی معین پالیسی و تسهیل برنامه های استخراجی وزارت معادن و پترولیم ضمن خوش آمدید به اعضای گروپ، گفت: گروپ جانبه در این اواخر دستآورد های خوبی در عرصه های تامین شفافیت در جمع آوری عواید، افشای قرارداد ها و معلومات درمورد مالکین ذینفع و روند ترتیب راپور AEITI، داشتند.

محمد عتیق ذکی از اعضای گروپ خواست تا مسئولیت های خویش را به گونه درست انجام دهند تا سکتگی در روند تعهدات پروسه EITI به میان نه آید.

در پایان جلسه تصمیم اتخاذ گردید تا اسناد فوق الذکر از جانب اعضای گروپ طی یک هفته آینده برای ارائه نظریات مطالعه گردد تا نظریات آنان درج اسناد نهایی شود.