46 مین جلسه گروپ چندجانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان برگزار گردید

کابل، 16 ثور 1399
 
46 مین جلسه گروپ چندجانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) تحت ریاست ولی‌الله ځدران معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم، روز گذشته تدویر یافت.
 
این جلسه که با اشتراک اعضا از راه‌دور (آنلاین) برگزار گردیده بود، بالای تعدیل گزارش ششم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI)، طرزالعمل‌های انتخابات اعضای جامعه‌مدنی و سکتور خصوصی، درخواست افغانستان برای اعتباردهی مجدد، طرزالعمل حل منازعات، پالیسی جندر، گزارش سال ۲۰۱۹، پیشرفت در باره اختصاص 5% و ۸% عواید به ساحات معدنکاری مطابق قانون جدید معادن و یافته‌های اداره عالی تفتیش از جریان تفتیش تصدی‌های زغال‌سنگ شمال و افغان‌گاز بحث و گفتگو صورت گرفت.
 
انتظار می‌رود با تکمیل اجراآت فوق‌الذکر، تعلیق عضویت افغانستان در سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی مرفوع گردد.
 
قابل ذکر است که افغانستان از سال ۲۰۱۰ میلادی عضویت برنامه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را دارا بود؛ اما در آغاز سال 2019 میلادی عضویت این کشور به دلیل عدم تطابق با معیارات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) به تعلیق آمده است.