اخبار

 • وزارت معادن و پترولیم تفاهم نامه های همکاری با ۹ نهاد مختلف را به امضأ رساند

  وزارت معادن و پترولیم جهت بهبود بخشیدن، هماهنگی بیشتر و مستحکم ساختن ارتباطات این وزارت تفاهم نامه های مختلف کلیدی را با چهار بخش – سکتور خصوصی، مُحیط زیست، جامعه اکادمیک و جامعه مدنی به امضأ رساند. هدف اساسی امضای این...

 • برنامه آگاهی عامه برای جوامع مدنی در هرات برگزار گردید

  سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (AEITI) برنامه دو روزه آگاهی عامه را به تاریخ ۲۵ و ۲۶ جدی ۱۳۹۸به کمک مالی دفتر GIZ در ولایت هرات برگزار نمود. در این برنامه موضوعات مهم مانند ستندردهای EITI و مقتضیات آن و پیشرفت افغانستان در تطبیق این...

 • ورکشاپ آگاهی عامه برای نمایندگان جوامع مدنی برگزار شد

  این ورکشاپ به کمک مالی دفتر GIZ به تواریخ ۱۰ و ۱۱ قوس ۱۳۹۸ در شهر کابل برگزار گردید که به تعداد ۴۵ تن نمایندگان جوامع اشتراک ورزیدند. موضوعات مهم مانند معرفی عمومی AEITI و چگونگی نظارت سکتور معادن توسط گروپ چند جانبه (MSG)‌٬ تشریح...

 • AEITI نشست MSG و مرور انفوگرافیکی ګزارش ششم برگزار کرد

  AEITI نشست یک روزه MSG و مرور انفوګارفکی ګزارش ششم را در تاریخ 29 نومبر 2019 در هوتل پارک استار با حمایت از سازمان GIZ برگزار کرد. این جلسه برای بحث در مورد موضوعات برجسته فعلی درباره اعتبار سنجی AEITI ، انفوګرافکس راپور ششم و برنامه اقدام و...

 • جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

  جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد. در جلسه امروز کمیته، طرح مقرره امتیازات فعالیت ساحوی کارکنان وزارت معادن و پترولیم و طرح قانون اداره عالی بررسی مورد...

 • برګزاری برنامه آموزشی سیستم فایلنګ ریاست تصدی ها

  به اساس درخواست ریاست محترم تصدی ها در جلسه AEITI مورخ 7 میزان؛ برنامه یکروزه آموزش عملی سیستم فایلینگ در ریاست محترم اداره تصدی ها به تاریخ 17 میزان تدویر گردید. به منظور تطبیق معیار های AEITI و شفافیت در روند گزارش دهی از احصائیه...

 • برگذاری برنامه آموزشی سیستم فایلنگ - یوم چهارشنبه - 17 میزان - ریاست تصدی ها

  به اساس درخواست ریاست محترم تصدی ها در جلسه AEITI مورخ 7 میزان؛ برنامه یکروزه آموزش عملی سیستم فایلینگ در ریاست محترم اداره تصدی ها به تاریخ 17 میزان تدویر گردید. به منظور تطبیق معیار های AEITI و شفافیت در روند گزارش دهی...

 • برگذاری ورکشاپ بررسی داخلی AEITI

  ورکشاپ چهار روزه بررسی داخلی گروپ چند جانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI-MSG) برای رفع تعلیق عضویت افغانستان مورخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۸ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی به کمک مالی دفتر GIZ برگذار گردید. در این ورکشاپ دو گروپ هیئت افغانی...

 • پریزنتیشن به اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط و زیست

  سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) مورخ ۹ عقرب ۱۳۹۸ یک ورکشاپ یک روزه را برای اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست شورای ملی دایر نمود. در ورکشاپ متذکره در باره سه مورد کلیدی از قبیل تاریخچه AEITI در افغانستان و نحو...

 • تدویر میز گِرد برای انکشاف ظرفیت سهمداران ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان

  نشست یک روزه میز گِرد ظرفیت سازی به همکاری GIZ بتاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۹ در محوطۀ وزارت معادن و پترولیم برای گروپ چند جانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، وزارت معادن و پترولیم، وزارت مالیه، سازمانهای جامعه مدنی، سکتور خصوصی، نماینده گان اداره...