Public Documents

Title Category
راپور انتخابات سازمانهای جامعه مدنی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان AEITI Public Documents
صورت حساب مالی تصدی زغال سنګ شمال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ Public Documents
صورت حساب مالی تصدی افغان ګاز ۱۳۹۸ Public Documents
صورت حساب مالی تصدی افغان ګاز ۱۳۹۷ Public Documents